Fatzerten
Fatzerte
EGS
Lump
vaurien
scoundrel wretch good-for-nothing
bandalho biltre
duerch dee Fatzert ass eis Frëndschaft an d' Bréch 1 gaangen
Fatzbeidel
EGS
Fatzert
Fatzbeidel