hunn
gefautelt
intransitiv
VEREELZT
mogeln
tricher
fazer batota
ech spillen net gäre mat him, well hie stänneg probéiert ze fautelen
fuddelen
VEREELZT
fautelen
fuddelen