fehlend
manquant insuffisant
missing
inexistente insuficiente falta de
wéinst feelender Transparenz ginn d' Resultater 1 vun de Walen a Fro gestallt