Feeschten
Feeschte
1
Ferse am Fuß
talon partie postérieure du pied
heel of a foot
calcanhar parte posterior do pé
jiddwer Leefer passt op, deem virdrun net an d' Feescht 1 ze trëppelen
a mengen neie Schong krut ech eng Bloder op d' Feescht 1
nodeems ech mat der Feescht operéiert war, konnt ech e puer Woche kee Sport maachen
2
Ferse eines Strumpfs
talon d'une chaussette
heel of a sock
calcanhar de uma meia
d' Feeschte 1 vu mengen neie Strëmp si schonn zerrass