Feierstonnen
Feierstonne
Feierstunde
petite cérémonie
ceremony
pequena cerimónia
an enger Feierstonn gouf de Beamte fir seng Verdéngschter geéiert