Feindseelegkeeten
Feindseelegkeete
Feindseligkeit
hostilité
hostility
hostilidade
trotz dem Waffestëllstand koum et nach vereenzelt zu Feindseelegkeeten tëschent deenen zwou Arméien