Feldweeër
Feldweg
chemin de terre chemin rural
farm road cart track dirt track
caminho de terra caminho rural
den Trakter ass an de knubbelege Feldwee eragefuer