Fëllungen
Fëllunge
1
Füllung Speisefüllung
farce d'alimentation
filling food
recheio de comida
am Kuch ass eng séiss Fëllung
Farce
2
Füllung Zahnfüllung
plombage obturation dentale
filling of a tooth
obturação dental
den Zänndokter huet mer eng nei Fëllung gemaach
1
Fëllung
Farce
Gefëlls