Fëmmeschen
Fëmmesche
Raucherin
fumeuse
fumadora
déi Fëmmesch fëmmt säit Joren dräi Päck Zigaretten den Dag