fünfundachtzig
quatre-vingt-cinq
eighty five
oitenta e cinco
an der Urgence goufen haut fënnefanachtzeg Patiente behandelt
85
number
fënnefanachtzeg
85