fünfte
cinquième
fifth
quinto
ech hunn déi fënneft Folleg vun där Serie verpasst
5.
number
fënneft
5.