kee Pluriel
Förderung Unterstützung
soutien promotion
support promotion
apoio promoção
d' Léierpersonal 1 huet dacks net genuch Zäit fir d' Fërderung 1 vun eenzele Schüler
d' Fërderung 1 vun den alternativen Energien ass hautdesdaags ganz wichteg