förmlich formell Benehmen
formaliste cérémonieux
formal stiff
formalista cerimonioso
komm, mir sinn net esou fërmlech an duzen eis emol einfach!
formell
fërmlech
formell