sinn
festgefruer
intransitiv
festfrieren
se coincer sous l'effet du gel
to freeze solid to freeze up
emperrar sob o efeito do gelo
et war esou kal, datt d' Autosdieren 1 iwwer Nuecht festgefruer sinn
EGS komm, mer ginn, soss si mer op eemol festgefruer ! 1 komm, mer ginn, et ass ze kal fir stoen ze bleiwen!
ufréieren
festfréieren
ufréieren