Festsäll
Festsaal Aula
salle des fêtes
hall school hall, village hall
salão de festas
d' Diplomer 1 vun den Owescoursë ginn am Festsall iwwerreecht
Aula