hunn
festgesat
transitiv
1
festsetzen beschließen
fixer définir
to set to fix to settle on
fixar marcar definir
si hunn den Datum vun der Sëtzung nach net genee festgesat
all Client muss déi festgesate Konditioune respektéieren
festleeën
fixéieren
reflexiv
2
sich festsetzen haften bleiben
s'incruster se fixer
to be embedded to get stuck to be fixed to remain
incrustar-se fixar-se
tëschent de Plättercher hat sech Dreck festgesat
déi grujeleg Biller vum Accident hunn sech a mengem Kapp festgesat
1
festsetzen
fixéieren
festleeën