Festungsmaueren
Festungsmauere
Festungsmauer
rempart fortification
ramparts fortress wall
muralha fortificação
d' Alstad 1 ass ënner anerem fir hir Festungsmauere bekannt