Fielsformatiounen
Fielsformatioune
Felsformation
formation rocheuse
rock formation
formação rochosa
déi Fielsformatioune sinn aus Sandsteen
dës Fielsformatioun ass besonnesch interessant fir d' Geologen 1