finanziell
financier financièrement
financial financially
financeiro financeiramente
de Betrib stécht an enger finanzieller Kris
als Student ass et dacks schwéier, finanziell iwwer d' Ronnen 1 ze kommen