Finanzsprëtzen
Finanzsprëtze
EGS
Finanzspritze
injection de capitaux
cash injection
injeção de capitais
eis Museksschoul huet dëst Joer eng Finanzsprëtz vum Staat kritt