Fistelen
Fistele
Fistel im Gewebe
fistule
fistula
fístula
d' Zänndoktesch 1 huet mer bestätegt, datt sech eng Fistel u mengem entzünten Zant gebilt huet