fix fest
fixe invariable, déterminé
fixed arranged, predetermined
fixo invariável, determinado
hie bezilt eis e fixt Gehalt
diskutéiert net, ech hunn dozou souwisou meng fix Meenung!
dat ass bei him eng fix Iddi ginn
ech kréien 2000 Euro fix