kee Pluriel
Streichhölzer
allumettes
matches
fósforos
huel deem Bouf dat Fixfeier ewech!