kee Pluriel
Fleiß
zèle application
application diligence
zelo aplicação
säi Fläiss ass mat enger Primm belount ginn
an der Primärschoul hat ech meeschtens eng Eins am Fläiss an am Betragen
Applikatioun
Fläiss
Applikatioun