Fleegesecteuren
1
Pflegesektor des Gesundheitswesens
secteur des soins de la santé publique
setor dos cuidados de saúde pública
déi Beschäftegt am Fleegesecteur fuerderen eng besser Pai fir hir schwéier Aarbecht