fließend geläufig
couramment aisément
fluently
fluentemente
mäi Monni schwätzt a schreift fléissend Russesch