Fluchblieder
Flugblatt
tract
flyer leaflet
folheto panfleto
op der Strooss si Fluchblieder ausgedeelt ginn