Flueden
Fluede
VEREELZT
belegte(r) Kuchen
tarte sucrée
tarte (doce)
um véier Auer geet awer näischt iwwer e gutt Stéck Flued mat enger Taass Kaffi