hunn
geflunkert
intransitiv
EGS
flunkern
fabuler mentir
to tell fibs
fabular mentir
bei him weess een ni, ob e flunkert oder net