fünfzig
cinquante
fifty
cinquenta
an eisen neie Konferenzsall passe fofzeg Leit
fofzeg gedeelt duerch fënnef gëtt zéng
50
number
fofzeg
50