hunn
gefrääst
transitiv
1
fräsen ein Maschinenteil
fraiser un objet mécanique
to mill metal
fresar um objeto mecânico
am drëtte Joer hunn se am Atelier geléiert, wéi ee Maschinnendeeler frääst
2
fräsen den Boden
fraiser la terre
to till with a rotary cultivator
fresar a terra
eisen Noper huet de Mëtteg säi Gaart gefrääst