Gaardeschléifer
Eliomys quercinus
Gartenschläfer
lérot
garden dormouse
leirão rato-dos-pomares
de Gaardeschléifer ass zu Lëtzebuerg virun allem op der Musel an de Wéngerten an an der Géigend vun Dikrech an de Bongerten ze fannen