Gäertner
Gärtner
jardinier horticulteur
gardener
jardineiro horticultor
ech kafe meng Tomate léiwer beim Gäertner
EGS si hunn de Bock zum Gäertner gemaach si hunn ausgerechent deem d' Verantwortung 1 ginn, deen se net hätt däerfe kréien