Galesteng
Gallenstein
calcul biliaire
gallstone
cálculo biliar
um Ultraschall gesäit ee schéin, datt en décke Galesteen am Hals vun der Galeblos stécht