Gangster
Gangsteren
Gangstere
1
Gangster Ganove
gangster malfaiteur
criminal gangster
gângster bandido malfeitor
d' Police 1 huet de Gangster beim Abriechen erwëscht
Bandit
Brigang
2
EGS
Schurke
gangster crapule
scoundrel rogue
gângster crápula
looss dech net mat deem Geschäftsmann an, en ass als Gangster bekannt!
1
Gangster
Bandit
Brigang