hunn
gegäert
intransitiv
gären
fermenter
to ferment
fermentar
de Wäi gäert am Faass