Gärungen
Gärunge
Gärung
fermentation
fermentation
fermentação
iwwer der Gärung gëtt de Wäi reegelméisseg kontrolléiert