Gaswierker
Gaswerk
usine à gaz
gasworks
fábrica de gás
virun der Stad soll en neit Gaswierk gebaut ginn