kee Pluriel
Gebimmel
sonnerie son
ringing sound
badalar som
duerch d' Gebimmels 1 vun hire Schelle weess den Hiert ëmmer, wou seng Geesse sinn