EGS
gebongt sinn
gebongt sein
être réglé être arrangé
to be sorted to be dealt with
estar resolvido estar combinado
lee däi Kapp a Rou, d' Saach 1 ass gebongt ! 1