Geckeg Knippercher
Musikantenknochen
le petit juif (endroit sensible) au coude
funny bone
parte sensível do cotovelo onde passa o nervo cubital
wann een sech d' Geckeg Knippche 1 stéisst, spiert een eppes ewéi e Stroumschlag bis an d' Fangerspëtzen 1