Gedichtbänn
Gedichtband
recueil de poèmes
volume of poems
volume de poemas
déi Schrëftstellerin huet schonn e puer Gedichtbänn publizéiert