Geentechnologien
Geentechnologië
1
Gentechnologie
technologie génétique génie génétique
genetic engineering
engenharia genética
d' Geentechnologie 1 spillt an der Medezin an an der Landwirtschaft eng wichteg Roll