geistlich
ecclésiastique
clerical ecclesiastic
eclesiástico
niewent dem Bëschof sinn nach aner geeschtlech Häre mat der Pressessioun gaangen