Geessebäert
Ziegenbart Kinnbart
bouc barbiche
goatee
pera barba
mäi Papp huet sech e Geessebaart wuesse gelooss