kee Pluriel
Gefangenschaft
captivité
captivity
cativeiro estado de cativo
vill Zaldote kruten an der Gefaangenschaft net genuch z'iessen