1
gefühlsmäßig spontan, instinktiv
spontané instinctif spontanément, instinctivement
spontaneous instinctive spontaneously, instinctively
espontâneo instintivo espontaneamente, instintivamente
dat do ass eng gefillsméisseg Reaktioun
gefillsméisseg géif ech soen, datt hir Bezéiung net laang wäert halen
2
gefühlsmäßig emotional
affectif émotionnel émotionnellement
emotional emotionally
afetivo emocional emocionalmente
de Psycholog huet festgestallt, datt d' Meedche 1 gefillsméisseg staark u seng Mamm gebonnen ass