kee Pluriel
Nieselregen
bruine
drizzle
chuvisco
ech hu léiwer eng zerguttst Schauer ewéi dat stännegt Gefisems