Gëfter
Gift
poison
poison
veneno
den Tubak ass Gëft fir de mënschlechen Organismus
EGS héich Energiepräisser si Gëft fir d' Kompetitivitéit 1 vun eiser Wirtschaft héich Energiepräisser schueden der Kompetitivitéit vun eiser Wirtschaft
EGS do kanns de Gëft drop huelen! do kanns de sécher sinn!