Gehiertumoren
Gehiertumore
Gehirntumor
tumeur cérébrale
brain tumour
tumor cerebral
d' Erklärung 1 fir der Patientin hiren extreeme Kappwéi ass e Gehiertumor
a ville Fäll ass e Gehiertumor glécklecherweis net béisaarteg